TOMATIS AZƏRBAYCAN İNKİŞAF BƏRPA MƏRKƏZİ

Electronic Gating®

Eşitmə qabiliyyətinin pozulması mövcud olduqda, beyin qulaqdan ötürülən səslərə əhəmiyyət vermir. O, bu səsləri yaxşı eşitməsinə baxmayaraq onları düzgün analiz edə bilmir. Bu səbəbdən beynin sensor mesajına qarşı daha diqqətli olmasına kömək edərək düzgün dinləməni bərpa etmək lazımdır. Bunu edərkən beyin, təxmin edə bilmədiyi gözlənilməz dəyişikliklərə xüsusi diqqət yetirir. Məsələn, qonşunun iti yüzüncü dəfə hürürsə, ehtimal yoxdur ki, buna xüsusi diqqət yetirəcəksiniz, çünki artıq buna öyrəşmisiniz. Ancaq qəfildən miyoldamağa başlayarsa, gözlənilməzlik effekti avtomatik olaraq diqqətin artmasına səbəb olacaqdır! Bu gözlənilməz dəyişiklik beyninizin dinləməsinə səbəb olacaq. Eynilə, Tomatis® seanslarında olan musiqi eyni zamanda ritm və melodiyanı dəqiq şəkildə canlandırmaqla gözlənilmədən tonallıq, tembr və intensivliyi dəyişdirir. Bu dəyişikliklər beyniniz üçün demək olar ki, gözlənilməzdir və beləliklə gözlənilməz təsir yaradır. Beyin tədricən bu dəyişiklik alqoritmlərini deşifrə etməyə çalışacaq. O, diqqəti qorumaq üçün çox vacib olan müəyyənetmə qabiliyyətini inkişaf etdirəcəkdir. Texnoloji baxımdan TalksUp®, səs ötürülməsini iki müstəqil kanala bölən bənzərsiz bir prosessorla təchiz edilmişdir. Hər kanalda xüsusi parametrlər var. Musiqi və ya səsin intensivliyi və tezliklərindən asılı olaraq səs bir kanaldan digərinə keçir və sonra ilkin kanala qayıdır. Kanallar arasındakı bu daimi keçid “Gating®” adlanır. Bu növbələşmənin sürəti mütəxəssislər tərəfindən beynimizi bu dəyişiklikləri düzgün qəbul etməyə məcbur etmək üçün təyin edilib. Elektron növbələşmə təbii və tamamilə ağrısız şəkildə baş verir.  Eyni zamanda, tədricən ona xüsusi diqqət yetirəcək beyni effektiv şəkildə stimullaşdırmağa imkan verir. Gating® effekti ilk dəfə 50-ci illərdə Alfred Tomatis tərəfindən “Elektron Qulaq” adlı bir cihazda işlənib-hazırlanmışdır. O vaxtdan bəri rəqəmsal dövrün gəlişi sayəsində Gating® daha dəqiq və güclü olub. TalksUp® musiqi və səsi real vaxtda işləyib emal edə bilən yeni nəsil mini prosessorlara əsaslanır.  

Call us